Peći i kotlovi za etažno grejanje

  • Jednostavna i laka upotreba
  • Meni za upravljanje na Srpskom jeziku
  • LCD displej u boji
  • Dnevno, nedeljno i vikend programiranje rada peći
  • Daljinski upravljač
  • Visok stepen iskorišćenja goriva
  • Ugrađeni sigurnosni mehanizmi koji sprečavaju pregrevanje vode u kotlu i povratak dima u prostoriju usled zapušenog dimnjaka
  • Fabrički ugrađene sve najbitnije hidro komponente (pumpa, ekspanziona posuda, sigurnosni ventil) neophodne sa funkcionisanje sistema centralnog grejanja
  • Ugrađeni mehanički sistemi za lakše čišćenje peći

Sahara 21

Dimenzije: 585x800x1250 mm
Težina neto/bruto: 215 /236 kg

Zapremina kotla: 35 l
Kapacitet magacina za pelet: 45 kg

Električna snaga u fazi paljenja: 385 – 465 W
Električna snaga u fazi rada: 70 – 150 W

Prečnik dimovodnog nastavka: 80 mm
Odvod dima: sa zadnje strane

Ukupna ulazna snaga (min/max): 6.76 KW / 23.03 KW
Nominalna izlazna snaga (min/max): 6,26 KW / 20,62 KW
Nominalna snaga predata vodi (min/max): 4.82 KW / 15.88 KW
Nominalna snaga predata zračenjem (min/max): 1.44 KW / 4.74 KW

Stepen korisnog dejstva (min/max): 92.5 % / 89.5%
Potrošnja peleta (min/max): 1.39 kg/h / 4.75 kg/h
Zapremina zagrevanja [m³]: 285 – 350
Maksimalno vreme rada pri punom magacinu: 31 h

Tera 22

Dimenzije: 585x800x1250 mm
Težina neto/bruto: 220 /241 kg

Zapremina kotla: 35 l
Kapacitet magacina za pelet: 45 kg

Električna snaga u fazi paljenja: 385 – 465 W
Električna snaga u fazi rada: 70 – 150 W

Prečnik dimovodnog nastavka: 80 mm
Odvod dima: sa zadnje strane

Ukupna ulazna snaga (min/max): 7.95 KW / 24.25 KW
Nominalna izlazna snaga (min/max): 7.35 KW / 21,63 KW


Stepen korisnog dejstva (min/max): 92.5 % / 89.2%
Potrošnja peleta (min/max): 1.64 kg/h / 5.00 kg/h
Zapremina zagrevanja [m³]: 290 – 365
Maksimalno vreme rada pri punom magacinu: 30 h